Január 6-án megkezdődött az Esterházy János-emlékév a gróf születésének 120. évfordulója alkalmából. A rendezvénysorozatba több szervezet, többek között a Martoson székelő Esterházy Akadémia is bekapcsolódik. Az intézmény alapító igazgatóját, a Szövetség a Közös Célokért és a ViaNova ICS elnökét, Gubík Lászlót kérdeztük.

Milyen hatással számítasz az Esterházy emlékév kapcsán? Milyen eredmény az, amivel elégedett leszel 2021. december 31.-én?

Az előttünk álló Esterházy-emlékévet komoly mérföldkőnek szánom az Esterházy Akadémia életében. Magát az intézményt is egy emlékévben alapítottuk, hiszen 2017-ben Esterházy János halálának 60. évfordulójáról emlékeztünk meg. Számos lélekemelő esemény történt abban az évben, melyek kicsúcsosodását a mártír gróf hamvainak hazaszállítása és az alsóbodoki zarándokközpontban való elhelyezése koronázott meg. Ha az idei év csak fele annyit tesz hozzá Esterházy János életpéldájának társadalmi megismertetéséhez és boldoggá avatásához, mint a 2017-es, én már elégedett leszek.

Az Esterházy Akadémia és növendékei milyen formában kapcsolódnak be a programsorozatba?

Az Esterházy Akadémia növendékeivel természetesen bekapcsolódunk az emlékév programjaiba, hagyományosan részt veszünk majd a prágai, budapesti, olmützi és alsóbodoki ünnepségeken. Fontos, hogy a fiatalabb nemzedékekhez is eljusson az Esterházy misszió, ezért a járványhelyzet elmúlása után meghirdetünk egy videóesszé pályázatot magyar középiskolások számára.

Szeretnénk, ha a felvidéki fiatalok egy esszészerű videóanyagban bemutatnák, miben inspirálja őket a 120 éve született Esterházy.

A Via Novával pedig a frissdiplomás értelmiségieket célozzuk meg. Egy nemzetközi konferenciát tervezünk a visegrádi térség fiatal jogászai, politológusai, eszmetörténészei, diplomatái számára, melynek központi témája Európa újraépítése Esterházy politikai gondolatai nyomán.

A Szövetség a Közös Célokért milyen szerepet tölt be az emlékév szervezésében?

Nem maradhat ki a programszervezésből a Szövetség a Közös Célokért sem. Folytatjuk a tavaly indított Esterházy Lujza Programunkat, mely Esterházy János nővéréről kapta a nevét, küldetése pedig a társadalom peremére szoruló emberek és közösségek bekapcsolása a közéletbe. Ennek nyomán elhatároztuk egy gondolatexpo megszervezését, ahol a nélkülözőkkel, testi vagy szellemi fogyatékkal élőkkel, szenvedélybetegekkel, a társadalom peremén élők felkarolásával foglalkozó szervezetek mutatnák be egymásnak hasznos tapasztalataikat, és meríthetnek erőt egymás helytállásából.

Személyesen mit jelent neked Esterházy János?

Esterházy János életútjának és üzenetének megismerése azért rendkívül fontos, mert minden megvan benne, ami a helyes és értékes életvitelhez szükséges. Azért választottam, és azért ajánlom őt mások elé is példaképnek, mert életében egy kis felvidéki evangélium tárul elénk.

A szülőföldhöz ragaszkodás parancsa, az elesettek felkarolása, az ellenség szeretete, az élethivatás megtalálása, a ránk mért megpróbáltatásokkal járó kereszt vállalása mind krisztusi erények.

Esterházynál pedig mindez az erkölcsi tartás olyan örökérvényű közéleti igazságokkal egészül ki, amelyek időtlenné teszik az ő személyét: a közép-európai népek egymásra utaltsága, a magyar-szlovák testvériség hirdetése, a keresztény tanítás póz nélküli vállalása a politikai küzdőtéren, ezek korunk fő regionális, európai és globális kérdései is. Esterházy megadja rájuk a helyes választ!

Az Esterházy-emlékéven kívül milyen terveid vannak a következő időszakra?

A legfontosabbnak egy Esterházy politikai örökségére épülő szellemi műhely létrehozását tartom. Az Esterházy Akadémia 4 éves működése alatt felhalmozott tudásbázis lehetővé teszi az intézményi szintlépést. Ezért álmodtam meg egy Esterházy János Tudásközpontot, amelynek alapját továbbra is az akadémia mint közéleti tehetséggondozó intézmény képezné, de tevékenysége kiegészülne egy nemzetközi tanulmányutakra és képzésekre szakosodó külügyi iskolával, egy társadalmi méréseket lebonyolító közvéleménykutató központtal és egy történeti és emlékezetpolitikai tudományos munkák megszületését ösztönző történetkutató intézettel, működését pedig egy saját társadalomtudományi szakirodalmat gyűjtő könyvtár segítené.

Szintén részt vállal az emlékév szervezésében a Felvidéki Mária Rádió, melynek műsorigazgatóját, Mgr. Lépes Lóránt atyát kérdeztük.

Mivel kapcsolódik be a Mária Rádió az Esterházy emlékévbe?

Dr. Molnár Imre történésszel az elmúlt hetekben több alkalommal is készítettünk beszélgetést a reggeli műsorunkba, és felajánlotta, hogy ha szeretnénk, bekapcsolódhatnánk az Esterházy emlékév szervezésébe. Természetesen ezt egyeztettem a rend vezetésével, és végül is elfogadtuk, és örülünk is ennek a felkérésnek. Egyrészt az első szerdai szentmisét Esterházy János boldoggá avatásáért, amit eddig Alsóbodokon szoktak bemutatni, most itt, a komáromi Szent Anna kápolnában tartottuk meg délután háromkor és közvetítettük a híveknek, ezzel hivatalosan is kezdetét vette az Esterházy emlékév.  

Dr. Molnár Imrével tervezünk havi rendszerességgel egy sorozatot, amelyben Isten szolgája Esterházy János személyével szeretnénk foglalkozni. Interjú formájában egy-egy mozzanatot kiemelnénk az életéből, és ezzel foglalkoznak részletesebben. Terveink szerint tizenkét hosszabb interjút szeretnénk elkészíteni. Ez a Felvidéki beszélgetések című műsorunkban fog megjelenni, ahol heti szinten felvidéki magyar személyiségek életével, munkásságával foglalkozunk, idén így minden negyediket Esterházy életművének szeretnénk szentelni. Ezt a műsort átveszi a magyarországi Mária Rádió is, tehát ezt nem csak itt, hanem Magyarországon is hallani fogják, így még több emberhez eljuthat az üzenete.

Esterházy János keresztútját mi elkészítettük hanganyag formájában, és nagyböjtkor le szoktunk adni. Eddig mindig nagy visszhangot keltett. Magyarországról is szoktak jelentkezni, hogy hallották, és sokan kérték is ezt a hanganyagot. Nagyon sok mély gondolat van ebben az imádságban.

Emlékszik rá esetleg, hogy mikor és hogyan találkozott Esterházy történetével?

Igen, Molnár Imre történésszel körülbelül 30 éve ismerjük egymást. Ő már nagyon régóta foglalkozik Esterházy János személyével. Amikor a kezembe került az általa írt Kegyelem életfogytig című könyv, akkor ismerkedtem meg az életével. Nagy hatással volt rám ez az olvasmány.

Papként mit jelent Önnek Esterházy János?

Esterházy János mindenképpen a felvidéki magyarság kiemelkedő személye. A hitét, keresztény elveit, és ugyanakkor anyanyelvét sem rejtette véka alá, nagy áldozatok árán is mindvégig védelmezte keresztény meggyőződését. Számomra egy óriás példakép. Nagyon örülnék neki, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, boldogként ünnepelhetnénk, tisztelhetnénk majd egykor.

Milyen tervei vannak a Mária Rádiónak a 2021-es évre?

Először is szeretnénk, hogy a rádiónk hangja minél több helyre eljusson. Jelenleg Rozsnyón és és Érsekújvárott van antennánk, illetve interneten hallgathatnak bennünket (https://mariaradio.sk/). Az lenne a tervünk és célunk, hogy Szlovákia déli, magyarlakta részét minél inkább le tudjuk fedni, hogy bárki bárhonnan hallhassa majd az adásunkat.

Több műsort is indítottunk az újévben. Van egy Ispotály nevű, ez egy egészségügyi műsor, ahova orvosokat szoktunk meghívni. Továbbra is folytatódni fog a Felvidéki beszélgetések, amit már említettem. Ezen kívül elindult a Családfa című műsorunk, ami a családdal és a házassággal foglalkozik, itt is van egy állandó vendégünk, Süll Tamás, aki mentál-higiéniás szakemberként ad tanácsokat és beszél a tapasztalatairól.

Vannak további terveink is, de sajnos nagyon megnehezíti a munkánkat, hogy most nem tudunk önkénteseket fogadni, pedig műsorainkat és magát a rádió üzemeltetését is ők szokták végezni. Reméljük, lassan minden visszatér a régi kerékvágásba.

Cikkünk rövidebb formában a Duna24 2021. januári nyomtatott lapszámában jelent meg.

Olvasta már?
KOMÁROM időjárás

Iratkozzon fel hírlevelünkreés küldjük az aktuális lapszámot.

Programajánló
Nem található esemény!
Legolvasottabb